Het “scum” van Samson en Rutte

Ambtenaar Dorknoper

Het was weer een hypocriet stukje politiek vorige week. Samson als hoeder van de minimuminkomen en Rutte als hoeder van de midden en hogere inkomens. De koopkrachtplaatjes, waar ik stinkend jaloers op ben, vlogen door de lucht. Sommigen gingen er over 4 jaar wel 6% op achteruit. Sjonge, wat erg zeg. Ik ben jaloers omdat ik tot een groep hoor waar ze liever geen koopkrachtplaatjes van maken.

Waarom ben ik jaloers? Ik ben ambtenaar, het “scum” van de politiek. Zelden hebben ze een goed woord voor ons over en al jaren zijn we een sluitpost op de begroting. Lubbers ging zelfs ooit zo ver dat hij een gouden greep deed in de pensioenpot van de ambtenaren. Gewoon diefstal, nooit bestraft. Er loopt nog een rechtszaak hierover. Dat de politiek echter ambtenaren nodig heeft bleek wel weer uit het weinig doordachte visiearm regeerakkoord.

Rutte/Samson cs doen het slimmer, ze zetten een grote groep Nederlanders (ook leerkrachten) gewoon jaren op de nullijn. Zogenaamd uit solidariteit met de rest van Nederland die natuurlijk niet op de nullijn zit. Zo kreeg het personeel van de “staatsbank” ABNAMRO een salarisverhoging per 1 januari 2011 van 1% en per 1 juli 2012 met 2%. ING personeel kreeg 1% per 1 september 2011. Let wel ik klaag niet, maar besef dat er ook ambtenaren zijn die niet zo hoog zijn ingeschaald als ik. Die dus eigenlijk in de groep Samson horen. Alleen interesseert Samsom en Rutte zich niet in deze groep omdat het slechts ambtenaren zijn.

Zo zitten de ambtenaren gedurende 2011, 2012, 2013 en 2014 in ieder geval op de nullijn. Ik kan niet over alle jaren het netto-effect uitrekenen maar over 2012 lukt me dat wel. Bruto 0% en netto achteruitgang (wegvallen spaarloon, premieverhogingen) van -3,1 %. Ik geloof dat de inflatie dit jaar uitkomt op 2,9%. Een koopkrachtverlies over 2012 van 6% in één jaar dus! Over 4 jaar is een koopkrachtverlies van 20% alleszins redelijk. Kijken wie zich daar in Den Haag eens over kan opwinden. Tot die tijd blijf ik jaloers op een koopkrachtverlies van 6% over 4 jaar.

Advertenties

Afmaken die hap

Het zit een beetje tegen en we maken elkaar helemaal ‘knettergek’ om in termen van Geert te spreken. Omdat de economie een beetje tegenzit praten we elkaar de totale ondergang aan. Terwijl er sprake is van stagnerende groei en lichte krimp.
Eerst hadden we de vergrijzinghysterie waar de herkomst van alle ellende werd gelegd bij het steeds groter worden areaal oudjes. Dat leverde een fijne kloof oud <–> jong op. Nu hebben we de zorgdiscussie. Waarom medicijnen geven aan mensen als het dure medicijnen zijn? Een walgelijke discussie. Zelfs het als voorbeeld noemen, zoals de CZ.Verzekeringen aangeeft, is walgelijk populistisch. Je zal maar zo’n ziekte hebben. Alsof je al niet genoeg ellende heb. Dat levert trouwens een mooie kloof gezond <-> ziek op.

Zouden al die deskundigen, professoren, politici en beroepsbestuurders niet beseffen dat mensen ook gewoon solidair met elkaar kunnen en willen zijn? Dat ze best bereid zijn veel geld aan zorg te besteden? Het doet me denken aan het prachtige boek van Tony Judt, Het land is moe, verhandelingen over onze ontevredenheid. Er is nog ruimte voor een sociaal democratie waar sprake is van solidariteit. Dat dit systeem (marktwerking) niet werkt weten we onderhand nu wel eens. Daar gaan we de komende decennia de puinhopen van opruimen.

Ja, en als we de zorg willen beperken heb ik ook een ballonnetje. Geen dokter meer opleiden en universiteiten sluiten. Dat raakt iedereen en dan gaan de kosten omlaag. Gaan we allemaal eerder dood en kunnen de overblijvers weer consumeren als 8 jaar terug.