Crisis smeekt om een groots plan

12469355_10208680221951223_3321173706528282699_o
Gefotoshopte foto op Facebook en Twitter

We zitten diep in de vluchtelingencrisis. De financiële-, Griekenland- en Eurocrisis zijn tijdelijk even geparkeerd. Ze liggen te wachten op de plank om te zijner tijd weer op te pakken. Ook in deze crisis worden we overladen met nieuws. Televisie, kranten, radio en sociale media bombarderen ons met nieuws(feiten) en opinies. Iedereen heeft wel een mening.
Rechts, onder leiding van roverhoofdman Wilders, verzint elke dag weer een nieuwe strofe waardoor zijn volgers nog harder hun stenen gooien en varkens(koppen) ophangen. Links onder leiding van Klaver, Samson en Pechtold (die laatste is natuurlijk niet echt links) praten veel goed en kijken weg  van de minder mooie kant van deze crisis om maar zo veel mogelijk tegen te hangen aan Wilders. Op de sociale media moet je oppassen om niet in gefotoshopte beelden te trappen.
Ik word moe van de propaganda oorlog die mij bombardeert.

Politici doen hun best maar zijn hopeloos verdeeld. Wat ik mis is een Marshallachtig plan hoe de (Europese) regering de zaak gaat oppakken. Hoe gaan we zorgen dat ze werk krijgen wat er niet is? Hoe kunnen we de illegalen weer terug krijgen naar hun eigen land? Hoe gaan we om met de demografische consequenties? Hoe gaan we ze huisvesten en hoe gaan we de uitkeringen en extra onderwijsinspanningen opvangen? En hoe stop je de stroom, waar ligt de grens? Hoe beschermen we verworven minderheidsrechten?
Dit jaar kregen we 5 miljard euro terug. Dat geld is weg , staat op de bank of wordt besteed aan vakanties waar we geen vluchtelingen tegen kunnen komen. Veiligheid is het motto dit jaar voor de vakantiegangers. Dat geld hadden we beter kunnen besteden.

Er is behoefte aan een plan, een visie en strategie. Ik denk dat als er een plan is dat de tot nu toe zwijgende meerderheid luid achter de plannen gaat staan en vertrouwen terugkrijgt. En een realistisch eisende meerderheid wordt.

 

 

Het “scum” van Samson en Rutte

Ambtenaar Dorknoper

Het was weer een hypocriet stukje politiek vorige week. Samson als hoeder van de minimuminkomen en Rutte als hoeder van de midden en hogere inkomens. De koopkrachtplaatjes, waar ik stinkend jaloers op ben, vlogen door de lucht. Sommigen gingen er over 4 jaar wel 6% op achteruit. Sjonge, wat erg zeg. Ik ben jaloers omdat ik tot een groep hoor waar ze liever geen koopkrachtplaatjes van maken.

Waarom ben ik jaloers? Ik ben ambtenaar, het “scum” van de politiek. Zelden hebben ze een goed woord voor ons over en al jaren zijn we een sluitpost op de begroting. Lubbers ging zelfs ooit zo ver dat hij een gouden greep deed in de pensioenpot van de ambtenaren. Gewoon diefstal, nooit bestraft. Er loopt nog een rechtszaak hierover. Dat de politiek echter ambtenaren nodig heeft bleek wel weer uit het weinig doordachte visiearm regeerakkoord.

Rutte/Samson cs doen het slimmer, ze zetten een grote groep Nederlanders (ook leerkrachten) gewoon jaren op de nullijn. Zogenaamd uit solidariteit met de rest van Nederland die natuurlijk niet op de nullijn zit. Zo kreeg het personeel van de “staatsbank” ABNAMRO een salarisverhoging per 1 januari 2011 van 1% en per 1 juli 2012 met 2%. ING personeel kreeg 1% per 1 september 2011. Let wel ik klaag niet, maar besef dat er ook ambtenaren zijn die niet zo hoog zijn ingeschaald als ik. Die dus eigenlijk in de groep Samson horen. Alleen interesseert Samsom en Rutte zich niet in deze groep omdat het slechts ambtenaren zijn.

Zo zitten de ambtenaren gedurende 2011, 2012, 2013 en 2014 in ieder geval op de nullijn. Ik kan niet over alle jaren het netto-effect uitrekenen maar over 2012 lukt me dat wel. Bruto 0% en netto achteruitgang (wegvallen spaarloon, premieverhogingen) van -3,1 %. Ik geloof dat de inflatie dit jaar uitkomt op 2,9%. Een koopkrachtverlies over 2012 van 6% in één jaar dus! Over 4 jaar is een koopkrachtverlies van 20% alleszins redelijk. Kijken wie zich daar in Den Haag eens over kan opwinden. Tot die tijd blijf ik jaloers op een koopkrachtverlies van 6% over 4 jaar.

Het plukken is nog lang niet afgelopen

Ik ben er niet uit. Wat moet ik nu vinden van het regeerakkoord? Ik ben een vermogend burger. Verdien goed samen met C. Ben zo’n schouder die de zwaarste lasten moet dragen. Alsof er niets aan de hand is, met één hand in de zak, gooit Samson het eruit en lacht Rutte het weg. In de afgelopen jaren is alles om me heen aan het veranderen. Regelingen komen en verdwijnen of veranderen. De pensioenleeftijd is inmiddels kabinetsafhankelijk geworden. En het ene moment betaal ik een langstudeerboete voor K en het andere moment weer niet. En net als je denkt ‘das mooi’ zie je hoe je uitwonende studerende mannen hun zorgtoeslag kwijt raken. Schade van 140 euro per maand. En laat ik het maar niet over de zorgpremie hebben.

Van de burger wordt enerzijds geëist dat hij zijn financiën goed plant voor mooi weer en storm. Anderzijds moet ik consumeren om de economie draaiend te houden.
Daartegenover laat de politiek het goed afweten. De burger kan het echt niet meer volgen. Ik lever geld in maar zie niemand er beter van worden. Behalve misschien de bodemloze putten waar de staatssteun in verdwijnt of de banken die maar blijven rommelen met overheidssteun. Hoe meer ik inlever voor de Grieken en Portugezen des te moeilijker krijgen de burgers het daar. Elk stukje EG steun trapt ze dieper in de grond.

Het zal dus allemaal wel. Laten we hopen dat het rustig blijft voor de komende 4 á 5 jaar. Dat we een beetje stabiliteit krijgen. Tot die tijd zit ik op mijn poen. Ik vertrouw de politiek niet als ze zeggen dat ik moet consumeren. Dat ik moet ontsparen. Volgens mij zijn ze nog lang niet uitgeplukt. De storm moet nog beginnen.