Liegen, loog, gelogen

ANP-55795918Ik ben me rot geschrokken.
Altijd hebben C en ik de kinderen proberen te overtuigen dat je de waarheid moet spreken en dat liegen fout is. Nooit hebben we ze geleerd dat je grote en kleine leugens hebt. Liegen is liegen. Gelukkig hebben ze dat overgenomen.
Postduivenhouder Zijlstra loog bewust. Je zou dan afkeuring in de Kamer verwachten. Maar het gros van de Kamerleden benadrukte slechts de grote bijdrage van Zijlstra. De man was zo goed dat NL een ramp was overkomen dat hij was opgestapt. Hij deed zijn werk als minister goed. Alsof je dat na een half jaar kan concluderen. Bijna was de Volkskrant de kwade genius om die aardige lieve man aan te pakken. Het geslijm is misselijk makend.
Ik zat het debat volledig uit. Keek hoe de oppositie inbeukte op Rutte en de leiders van de coalitie. Die staken Zijlstra (oud cultuursloper) een veer in zijn r.. en spraken geen woord in het debat. De arrogantie van D66 , CDA, CU en VVD was stuitend. GL en PVDA hingen weer eens in het midden. Waarschijnlijk wilden ze een volgende kabinetsdeelname niet op het spel te zetten. De mannenbroeders vonden liegen niet erg. Stond zeker in hun bijbel. En PVV, SP PvdD, FvD, 50+ steunden elkaar in een terechte motie van wantrouwen. Maar de fractiediscipline in de coalitie was weer eens 100%.
Ik ben boos van de aanblik en een deel van mijn vertrouwen in de politiek zakt in het putje. Ik ga heus nog wel stemmen maar ze jongleren met onze rijkdom: de democratie. Het gros leest Trump in Amerika arrogant de les. Helaas doen ze het geen haar beter. Ik zou me voortaan maar stilhouden en niet meer liegblèren over Russisch nepnieuws.

Een verloren oorlog

We rommelen weer in een oorlog. Politici staan te dringen om onze vliegtuigen in te zetten. Als ware het speelgoed. Er voltrekt zich daar een flinke ramp, dat is buiten kijf. Toch twijfel ik. Als je de media mag geloven worden we overspoeld met jihadisten en is sprake van het ergste kwaad ooit. Even zijn we vergeten dat in WO2, het conflict tussen Hutu’s en Tutsi’s en de killing fields in Cambodja miljoenen mensen werden afgemaakt. Maar het is nu anders geworden. Media blazen vandaag de dag elke ramp op tot onmetelijke proporties. Waarschijnlijk om maar zoveel mogelijk lezers en kijkers te krijgen. Wat hoorden we toentertijd over de killing fields? Of de slag tussen de Hutu’s en Tutsi’s?

Ooit maakte de kleine George Bush de onvergetelijk fout in Irak een oorlog te beginnen. In onze naïeve arrogantie en  maakbaarheidsgedachte denken we in dat soort landen even ons democratisch en sociaal stelsel te kunnen implanteren. De inval leidde tot een reeks aan oorlogen en revoluties. Soms omarmden we zelfs revoluties. Als een spelletje mikado begon het hele zaakje te rollen. Het resultaat is dat de kop van Afrika één grote brandhaard is, er geen steen meer overeind staat en burgers zijn verspreid over talloze (permanente?) vluchtelingen kampen. Zoals het ooit verging met de Palestijnen.

Ik vrees dat het te laat is. Dit kwaad is niet in te dammen. In de afgelopen jaren hebben we/ze elkaar daar zoveel aangedaan en vernield dat haat gezaaid is voor millennia. Daar helpt geen luchtaanval tegen.
Twee grootmachten houden zich afzijdig; Rusland en China. Ze lezen ieder de les maar gaan door met hun eigen expansie. Rusland in de buurlanden en China in Afrika en Zuid Amerika. Lees bijvoorbeeld ‘China’s stille expansie’ van Juan Pablo Cardenal & Heriberto Araújo.

Onze strategie klopt niet. Maar we kunnen niet meer anders. We vechten een verloren oorlog.