Het plukken is nog lang niet afgelopen

Ik ben er niet uit. Wat moet ik nu vinden van het regeerakkoord? Ik ben een vermogend burger. Verdien goed samen met C. Ben zo’n schouder die de zwaarste lasten moet dragen. Alsof er niets aan de hand is, met één hand in de zak, gooit Samson het eruit en lacht Rutte het weg. In de afgelopen jaren is alles om me heen aan het veranderen. Regelingen komen en verdwijnen of veranderen. De pensioenleeftijd is inmiddels kabinetsafhankelijk geworden. En het ene moment betaal ik een langstudeerboete voor K en het andere moment weer niet. En net als je denkt ‘das mooi’ zie je hoe je uitwonende studerende mannen hun zorgtoeslag kwijt raken. Schade van 140 euro per maand. En laat ik het maar niet over de zorgpremie hebben.

Van de burger wordt enerzijds geëist dat hij zijn financiën goed plant voor mooi weer en storm. Anderzijds moet ik consumeren om de economie draaiend te houden.
Daartegenover laat de politiek het goed afweten. De burger kan het echt niet meer volgen. Ik lever geld in maar zie niemand er beter van worden. Behalve misschien de bodemloze putten waar de staatssteun in verdwijnt of de banken die maar blijven rommelen met overheidssteun. Hoe meer ik inlever voor de Grieken en Portugezen des te moeilijker krijgen de burgers het daar. Elk stukje EG steun trapt ze dieper in de grond.

Het zal dus allemaal wel. Laten we hopen dat het rustig blijft voor de komende 4 á 5 jaar. Dat we een beetje stabiliteit krijgen. Tot die tijd zit ik op mijn poen. Ik vertrouw de politiek niet als ze zeggen dat ik moet consumeren. Dat ik moet ontsparen. Volgens mij zijn ze nog lang niet uitgeplukt. De storm moet nog beginnen.

De onbetrouwbare overheid

De bestuurders van de overheid, de politici, zijn het spoor volledig bijster. Normaal gesproken is de overheid je betrouwbare partner in je levensplanning. Als burger is het belangrijk dat je je toekomst kan plannen en de financiën daarvoor kan reserveren o.i.d.. Daarvoor krijgen we soms handvatten van de overheid uitgereikt. De bedoeling is echter wel dat het een beetje stabiel is.
Betrouwbaar is die overheid niet: zie de levensloopregeling. Eerst een levensloopregeling in het leven roepen om hem een paar jaar later weer om zeep te helpen is een mooi voorbeeld.

De AOW leeftijd is echt een klucht aan het worden. Ik werk meestal met plezier en zit echt niet de dagen af te tellen, maar het zou toch leuk zijn als het een beetje duidelijk is hoe lang ik nog kan werken. Langer doorwerken prima (als er tenminste werk is voor ouderen) maar dan moet je ook  helder zijn. Volgens het pensioenakkoord van de SER mocht ik met 65 met pensioen. Toen was daar bijna het Cathshuisakkoord en was het ineens 66. Nog niet genoeg, het lenteakkoord maakte er 65 jaar en 5 maanden van. De weg van C. verloopt via 66 naar 66 naar 66 en 3 maanden.

Het is echter nog niet ten einde. In de vergrijzinghysterie willen veel politieke partijen er stoer aan sleutelen. De jongens en meisjes buitelen over elkaar heen om mij of de schatkist te behagen. Van de PVDA, SP en PVV mag Gerard weer met 65 (dank!). D66 wil nog stoerder doen en wil zijn eigen akkoord scherper stellen, later dus. CDA vindt dat Gerard ook maar weer met 66 moet. Niet begrijpend dat de burger het ook prettig vindt dat er eens duidelijkheid komt.
Zeker nu bij elk kabinet sprake is van studie-, sorry regeringsuitval zal ik vermoedelijk in 2016 pas weten wanneer ik met pensioen wordt gestuurd.

Dat is tegenwoordig de planninghorizon van de politiek.

Nu sociaal bezuinigen

Het is voorbij. De gammele constructie van het kabinet Rutte is ingestort. Net op het moment dat verantwoordelijkheid nemen belangrijk werd, stopten ze. Ze? Zekers, want natuurlijk krijgt Geert als enige de schuld. Verhagen en Rutte wassen hun handen al in onschuld. Vooral Verhagen kan dat goed. Misschien laat hij er wel een traantje bij.

Geert merkte natuurlijk al langer dat regeren zetelverlies opleverde in plaats van winst. Gauw stoppen dus. Nu kan hij weer vrij schoppen en dat vinden zijn volgers prachtig. Of moeten we zo langzamerhand al weer gaan omkijken naar zijn opvolger? Na Pim, Rita en Geert is het misschien tijd voor een nieuwe tegen de achterkamertjesschopper. De zwevende kiezer begint misschien wel een beetje genoeg te krijgen van Geert.

Aan de andere kant, misschien wilde Geert wel wat belangen beschermen. Langzamerhand schreeuwde iedereen in NL over elkaar heen om drastisch te hervormen. De hele verzorgingstaat afbouwen om de zogenaamde vergrijzingswereldramp te voorkomen. Zelden zoveel onzin vernomen.

Rutte had het beter moeten weten door in zee te gaan met Geert en Job en Femke opzij te schuiven. Misschien is het nu tijd geworden voor een brede regering die echt een draagvlak heeft in NL. Links en rechts dat kan goed en beschaafd. Ik zou zo zeggen Mark bel Diedrik eens. Bezuinig, maar doe dat op een beschaafde sociale manier.