De jongerencrisis

Hoe is het met de crisis? We groeien weer dus het gaat “goed”. En zoals vaak, meer economische groei = toenemende schade aan onze aarde. Dat gaat dus minder goed. Maar daar maken de rekenmeesters zich niet druk om.

Om die groei te bereiken hebben we allemaal een jasje uitgetrokken. De één natuurlijk meer dan de ander. Ik ben vergeten wat een salarisverhoging is en mijn pensioen is niet meer gegroeid sinds 2008. Daarnaast werken de ouderen langer door om de jongeren nog even van het werk te houden. Toch valt mijn schade mee. Ons vermogen is virtueel gekrompen, vaak een gevolg van de waardedaling van de stenen, maar ik heb nog altijd vermogen. Volgens mij zit de echte pijn bij de jongeren. Jeugdwerkeloosheid, onvoldoende betaalbare woningen, schrappen prestatiebeurs, vervallen rechtszekerheid baan waar vooral jongeren last van hebben , een dreigende klimaatcrisis, etc., etc.

Opvallend is dat de jonge generatie het pikt. Dat kan twee oorzaken hebben. Ze zien het niet of het houdt ze niet bezig. Bij dat laatste zijn ze tevreden met wat ze hebben. Dat is nog niet zo gek want ik bespeur bij veel jongeren om me heen aanzienlijk meer tevredenheid met wat ze hebben dan bij de oude generatie die nog wel wat last heeft van overconsumentisme. Daarnaast zijn ze erg creatief om met weinig geld maximaal resultaat en tevredenheid te scoren. Veelal gebruik makend van nieuwe mogelijkheden op internet. Maar, het zou ook kunnen dat ze het niet zien. Dan is een waarschuwing op zijn plaats. Pas op nieuwe generatie let op je zaak, laat je niet wegzetten! Geloof niet altijd in pressiemiddelen van de sociale media. Politici lachen om 150.000 handtekeningen of een jolige demonstratie via Facebook. Daar worden ze echt niet wakker van. Trek de tegels en de klinkers maar eens uit de vloer. Het wordt tijd. Niet alle proletariërs ter wereld verenigt u maar alle jongeren ter wereld sta op!