Liegen, loog, gelogen

ANP-55795918Ik ben me rot geschrokken.
Altijd hebben C en ik de kinderen proberen te overtuigen dat je de waarheid moet spreken en dat liegen fout is. Nooit hebben we ze geleerd dat je grote en kleine leugens hebt. Liegen is liegen. Gelukkig hebben ze dat overgenomen.
Postduivenhouder Zijlstra loog bewust. Je zou dan afkeuring in de Kamer verwachten. Maar het gros van de Kamerleden benadrukte slechts de grote bijdrage van Zijlstra. De man was zo goed dat NL een ramp was overkomen dat hij was opgestapt. Hij deed zijn werk als minister goed. Alsof je dat na een half jaar kan concluderen. Bijna was de Volkskrant de kwade genius om die aardige lieve man aan te pakken. Het geslijm is misselijk makend.
Ik zat het debat volledig uit. Keek hoe de oppositie inbeukte op Rutte en de leiders van de coalitie. Die staken Zijlstra (oud cultuursloper) een veer in zijn r.. en spraken geen woord in het debat. De arrogantie van D66 , CDA, CU en VVD was stuitend. GL en PVDA hingen weer eens in het midden. Waarschijnlijk wilden ze een volgende kabinetsdeelname niet op het spel te zetten. De mannenbroeders vonden liegen niet erg. Stond zeker in hun bijbel. En PVV, SP PvdD, FvD, 50+ steunden elkaar in een terechte motie van wantrouwen. Maar de fractiediscipline in de coalitie was weer eens 100%.
Ik ben boos van de aanblik en een deel van mijn vertrouwen in de politiek zakt in het putje. Ik ga heus nog wel stemmen maar ze jongleren met onze rijkdom: de democratie. Het gros leest Trump in Amerika arrogant de les. Helaas doen ze het geen haar beter. Ik zou me voortaan maar stilhouden en niet meer liegblèren over Russisch nepnieuws.

Advertenties

On the crossroads

B helemaal rechts
B helemaal rechts

Ik heb er al flink over getweet als trotse ouder. Zoonlief heeft zijn studie afgerond. Eén is er ‘afgeleverd’. Hij heeft er alles uitgehaald wat er in zit. Hotelschool en een dubbele master op de Universiteit van Maastricht en Lissabon. Stages in Afrika en Zuid Amerika. En dat in 5,5 jaar.

Toen stond hij daar en nu is hij klaar. Dit soort momenten brengen mij altijd in een weemoedige bui. Je gaat piekeren en evalueren. In een jaar waar ik verhuis van de tweede naar de derde levensfase gaat hij van de eerste naar de tweede. De wereld is veranderd sinds de tijd dat ik de grens over stak ruim 38 jaar geleden. Ik ging nog voor een vaste baan en er was geen werkeloosheid. De nieuwe generatie is ontdaan van alle vastigheid en stapt in een wereld in crisis. Europa kent een schrikbarende jeugdwerkeloosheid. Verder is, ondanks of dankzij het irriterende geronk van VVD en D66 die praten over een inflexibel arbeidsmarkt, de zaak zo flexibel geworden dat je kan spreken van een moderne vorm van slavernij. Hebben (jonge) werknemers steeds minder rechten.

Hij is anders opgeleid dan ik. Gaat op pad met meer kennis, meer (sociale) vaardigheden en vooral meer ‘joie de vivre’. Het onderwijs heeft de taak goed verricht. Ook hier weer ondanks het ronkende afbrekende (Tom Elias VVD en D66) commentaar van de politiek. Hij gaat het wel redden, ik ben blij en trots maar niet jaloers.

Een huisje van karton

Lissabon 2015
Lissabon 2015

Het kan zo gebeuren. Ik zag op de TV een interview waar een ex-kapper en middenstander in een snel tempo eigen zaak kwijtraakte, werkeloos werd, scheidde, zijn huis kwijt raakte en met schulden op straat belandde. Een roetsjbaan naar de bodem.
De economische crisis, al weer vanaf 2008 aan de gang, eist haar (crisis is vrouwelijk!) tol. Er komen er steeds meer daklozen bij. Niet alleen vluchtelingen maar ook landgenoten. Ondertussen gaat de afbraak van de verzorgingsstaat door. En veel hoeven we van een nieuwe regering niet te verwachten. Als de PvdA is ingeruild door D66 zal de gewone burger nog meer klappen krijgen.

Lisssabon 2015
Lissabon 2015

In Lissabon zag ik ze ook, de zwervers. Het bijzondere daar was dat ze overal in het centrum hun huisjes hadden gebouwd van karton en oude dekens. De overheid dult het schijnbaar want ik kwam dezelfde huisjes elke dag weer tegen. De laatste vorm van respect. De meeste mensen liepen er ongeïnteresseerd langs. Druk met de eigen sores. In deze tijd wordt de rijke steeds rijker, kalft de middenklasse onvoorstelbaar snel af en lopen de schulden voor de onderkant sterk op. Waar stopt dit? Is er direct wel voldoende karton?