Wat was is niet meer

dig
Bodensee (foto C. Hoogers)

Soms laat ik me in een discussie over de klimaatcrisis trekken. Zinloos, daar heb ik het hier al over gehad. Doe ik niet meer. Maar kijk ik naar de veranderingen en gevolgen van de klimaatcrisis dan stemt het me somber en machteloos hoe onbekommerd we richting afgrond lopen. Als lemmingen.
Ik discussieer niet of CO2 reductie zinvol is en het medicijn. Wat maakt het uit, het is zo. Ik kijk naar de gevolgen: droogte, effecten op flora en fauna, verdwijnen biodiversiteit, temperatuurstijging, ontbossing, oprukkende exoten, verkeerde maatregen in energieakkoord, etc, etc. En dan heb ik het maar niet over de wereldwijde consumptiegroei.
Het gevoel van urgentie is wereldwijd onvoldoende. We ontkennen het maar beseffen blijkbaar niet dat we er midden in zitten. Ik laat het evengoed, zoals velen, mijn plezier niet bederven. Leven moet immers draaglijk zijn.
Maar kijk toch mensen en observeer, er is iets verschrikkelijks fouts gaande.

Advertenties

De natuur van Groen Links

Voor de verbouwing van de AIVD in Zoetermeer richtte het RVB een “natuurlijke” chaos aan rond het gebouw. Na maanden Twitter discussie kreeg ik vandaag antwoord. Dat wil ik jullie niet onthouden.IMG-20190523-WA0001
Het antwoord

Beste Gerard Hoogers,

Hierbij een aantal antwoorden op vragen die u me via Twitter hebt gesteld.

De bomen staan op het terrein van de AIVD. Dat betekent dat wij daar als gemeente niets over te zeggen hebben. Men hoeft zelfs geen vergunning aan te vragen. Er is wel contact geweest met de gemeente, maar dat was meer vanuit een mededeling-sfeer. Het grasveld wordt nu gebruikt als tijdelijke bouwlocatie en zal na de verbouwing weer hersteld worden. Er komen geen nieuwe bomen, maar wel lage groenvoorziening, zoals struiken. Als gemeente hebben wij hier geen bevoegdheid, de AIVD staat het vrij om zelf te beslissen.

Als u nog aanvullende vragen hebt, hoor ik die graag.

Met hartelijke groet,

Drs. J.W. (Jakobien) Groeneveld
Wethouder gemeente Zoetermeer

Mijn antwoord

Beste Jakobien,
Eindelijk ontvang ik na maanden een zeer summier, onvolledig, antwoord op enkele vragen op Twitter rond de verbouwing van de AIVD nadat ik zowel door de gemeente, jouw persoon en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) keurig het bos in ben gestuurd. Ik antwoord nog één keer. Mogelijk dat je leert van zoveel bestuurlijke laksheid en arrogantie naar de burger.
Ik ga er van uit dat je antwoord klopt en het RVB niet vergunningsplichtig is. Raar, want een burger is dat wel en een groot grondbezitter in de gemeente blijkbaar niet. Duidelijk is dat in het verleden de gemeente bij de verkoop heeft zitten slapen. In de toekomst zou er beter beleid op kunnen worden gemaakt.
De kaalslag door het RVB is schokkend. De gemeente had hier het RVB op moeten aanspreken en eisen kunnen stellen. Het is mijn inschatting dat irt de verbouwing van de AIVD genoeg vergunningen zijn langsgekomen. Ook hier geldt dat een burger bij verbouwingen wel vergunningsplichtig is en een groot grondbezitter blijkbaar niet. Eisen/vragen stellen heb je nagelaten. Als GL wethouder vind ik dat vreemd. Kappen in broedseizoen had bijvoorbeeld op zijn minst verboden kunnen worden. Of geldt dat ook niet voor overheden?
Je spreekt niet over herplant. Het RVB gaf aan dat de gemeente verantwoordelijk is. Onzin natuurlijk. Maar de arrogantie van het RVB was al stuitend. Je hebt nagelaten het RVB hier op aan te spreken. Mijn suggestie om herplant te doen in het Bentwoud is af geserveerd door het RVB en gemeente. Ook onzin natuurlijk. De verbouwing kost vele miljoenen en een postje van een paar duizend euro is zo gemaakt. Ik heb zelf als ambtenaar samengewerkt met RVB dus weet hoe dat werkt.
Ik kies raadsleden en bestuurders om de belangen te behartigen. Een groen Zoetermeer is belangrijk voor onze toekomst in deze stad. De AIVD midden in het centrum is al een verkeerde keuze. Burgers kijken tegen een spuuglelijk kantoor aan waar de gordijnen altijd dicht zijn, welkom in Zoetermeer.
Mede als ex ambtenaar schaam ik me diep hoe een burger wordt gepiepeld. Dat dit gebeurd door een GroenLinks bestuurder is des te tragischer. Het beleid is helder als het om de vestiging van grote kantoren gaat. Dag vogels dag bomen.
Met vriendelijk groet
Gerard Hoogers
PS ik heb je antwoord op mijn blog  gezet. Reageren kan altijd.

Een verziekte relatie

IMG-20171223-WA0000Paardenmeisjes die het paard borstelen tot het geen haar meer heeft. Om het arme beest daarna in een box te zetten in plaats van in de natuur. Of de raarste pasjes aanleren en het dan nog sport noemen ook. Konijnen in te kleine hokken in de versteende stadstuin. Mensen die katten, vogels en honden kussen en zich laten aflikken. Honden met gebreide pakjes in een speciale hondenwagen. Honden dragen in plaats van laten lopen. Of eindeloos doorfokken tot het het arme beest een verschrikkelijk leven heeft.
Er is in de loop der jaren iets fundamenteels mis gegaan met onze relatie naar (huis)dieren. We zitten te dicht op de dieren en laten ze niet in hun waarde. En als er dan eens in de natuur een doodgaat zijn we hotel de botel. Dat zijn we niet van een stalbrand waar 100.000 varkens tegelijk verbranden? Dat is te abstract. Nee, één beest wat we kunnen aaien, knuffelen zoenen. Dat kunnen we  wel hebben.